කිසිදිනක මුදල් ඇමති කෙනෙකු නොකළ වැඩක් රවී කරයි (VIDEO)

මෙරට දේශිය ආදායම් දෙපාර්තුමේන්තු ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් එහි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක යෙදීමේ අවස්ථාව අද...