ජනපති නියෝගයෙන් BOC, BOI සහ මහජන බැංකුවේ අධ්‍යක්‍ෂ මණ්ඩල විසුරුවා හරී

අද(18) සිට ක‍්‍රියාත්මක වන පරිදි මහජන බැංකුව, ලංකා බැංකුව හා ශ‍්‍රී ලංකා අයෝජන මණ්ඩලයේ...

ඊශ්‍රායලයේ කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සදහා වසර පහකට වීසා බලපත්‍ර

ඊශ්‍රායලයේ කෘෂි ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා සදහා පිටත්ව යන ශ්‍රී ලාංකිකයින්ට වසර පහක වීසා බලපත්‍ර කාලයක්...

ශ‍්‍රී ලංකාව සහ සීෂෙල්ස් රාජ්‍යය අතර නව අවබෝධතා ගිවිසුම් දෙකකට අත්සන් තබයි

ශී‍්‍ර ලංකාව සහ සීෂෙල්ස් රාජ්‍ය අතර වෙළෙඳ සහ සංචාරක ක්ෂේත‍්‍රයේ සබඳතා ශක්තිමත් ලෙස ඉදිරියට...