බාර් වල වැඩ කරන්න කාන්තාවන්ට අවස්ථාවක් – අලුත්ම නීතිය මෙන්න

මත්පැන් නිෂ්පාදනය කරන සහ අලෙවි කරන ස්ථානවල කාන්තාවන් රැකියාව සඳහා යොදා ගැනීමට හා කාන්තාවන්ට...

කළුතර වැලිපැන්න ප්‍රදේශයේ ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කලාපයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්ත කළාපය ඉදිකිරීම සඳහා ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සෞඛ්‍ය,පෝෂණ හා...

නව නිපැයුම්කරුවන්ට මුල්‍යාධාර

ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසම විසින් දේශීය නව නිපැයුම්කරුවන්ට සිය නිර්මාණ ප්‍රවර්ධනය උදෙසා තාක්ෂණික, මූල්‍ය...

මිහිසරු සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

“මිහිසරු සම්මාන ප්‍රදානෝත්සවය 2017” ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පසුගියදා (28) පස්වරුවේ කොළඹ නෙළුම්...