කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය අදින් ඇරඹේ

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්ත සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී අද (21) ආරම්භ විය. එළැඹෙන...

ඉන්ෆොටෙල් 2018 ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනයේ ජාතික හවුල්කරු ICTA

2018 ඉන්ෆොටෙල් ජාතික තොරතුරු තාක්ෂණ ප්‍රදර්ශනය සදහා මෙවරත් නිල  ජාතික හවුල්කරු වශයෙන් කටයුතු කරනු...