විකෘති කරන ලද මුදල් නෝට්ටු බාර ගැනීම වාණිජ බැංකු ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මහජනයා සතුව ඇති “අකුරු, ඉලක්කම් ලිවීමෙන්, ඉරි ඇදීමෙන් සහ වෙනත් අනවශ්‍ය දේ ලිවීමෙන් විකෘති කරන...

ශ‍්‍රී ලංකාව සහ පිලිපීනය අතර නව අවබෝධතා ගිවිසුම් 05 කට අත්සන් තබයි

පිලිපීනයේ රාජ්‍ය සංචාරයක නිරත ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ පිලිපීන ජනාධිපති රොඞ්රිගෝ ඩියුටර්ට් මහතා...

සැහැල්ලු දුම්රිය පද්ධතියට ජපන් යෙන් බිලියන 200ක ණයක්

කොළඹ කොටුව බහු මාදිලි ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානයේ සිට මාලඹේ ඩිපෝව දක්වා ඉදිකිරීමට යෝජිත සැහැල්ලු දුම්රිය...