රජයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිකිරීම සඳහා සැකසූ මෘදුකාංග වෙනුවෙන් සම්මාන රැසක්

මෙවර පැවති 2018 ඉ-ස්වාභිමානී සම්මාන ප්‍ර‍දානෝත්සවයේදී රාජ්‍ය අංශයේ ඵලදායීතාවය සහ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහල නැංවීම වෙනුවෙන්...

ග්‍රීන් බයික් සෙන්ටර් වෙතින් හයිබිඩ්කූටරයක් වෙළෙඳපොළට

පරිසර හිතකාමී විදුලි යතුරු පැදි අලෙවියේ ප්‍රමුඛ ආයතනයක් වන ග්‍රීන් බයික් සෙන්ටර් ශ්‍රී ලංකාවට...

‘ෆිච් රේටින්ස්’ ශ්‍රේණිගත කිරීම් අනුව ලංකාව පහළට

ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ආයතනයක් වන ‘ෆිච් රේටින්ස්’ ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන විදේශ විනිමය ණය නිකුත්...

“Call to Donate” ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් වෙතින් මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ළමා වාට්ටුවට රු.10ක්

ශ්‍රී ලංකාව තුල පිළිකා සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් භාවය ඉහල නැංවීම හා මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ ළමා...