ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර තාක්ෂණ සහයෝගීතා ගිවිසුමක්

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර අත්සන් තැබුණු විද්‍යා හා තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ සහයෝගීතා වැඩසටහන යටතේ...

ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග‍්‍රාමයේ උතුරු පළාත් වැඩසටහන ඇරඹේ (PHOTOS)

“එක්වෙමු – නැගිටිමු – අටුකොටු පුරවමු” ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග‍්‍රාමයේ උතුරු පළාත් වැඩසටහන ජනාධිපති...

හාර්පික් ජාතික සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අදියර සම්පුර්ණ කරයි (PHOTOS)

පෙරේදා (10) කටානේදී නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය සහ හාර්පික් එක්ව ජාතික සනීපාරක්ෂක...

ලංකාව ඇතුළු රටවල් දෙකක රජයේ ව්‍යාපෘති කළ සමාගමක් අසාදු ලේඛනයට?

ඉන්දියාව, බංගලාදේශය සහ ශ්‍රී ලංකාවේදී අයුතු ගෙවීම් සිදුකල බවට චෝදනාවට ලක්ව ස්නොවී මවුන්ටන් ඉංජිනේරු...