ගුවන්තොටුපළේ ගැවසෙන අනවසර තැරැව්කරුවන්ට එරෙහි නීති දැඩි වෙයි

බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ පොදු පරිශ්‍රය තුළ අනවසරයෙන් ගැවසෙන විවිධ ‘තැරුව්කරුවන්’ (touts) හේතුවෙන් ගුවන් මගීන්...

හංගේරියාවේ මූල්‍ය ආධාරයෙන් කිරුළපනටත් ගුවන් පාලමක්

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කිහිපයක් සඳහා අරමුදල් සැපයීමට හංගේරියානු...