ලංගමය CEAT ටයර් මිල දී ගනී. රුපියල් මිලියන දහසක කොන්ත්‍රාත්තුවක්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ බස් රථ සඳහා අවශ්‍ය ටයර් කට්ටල සැපයීම හා බෙදාහැරීම සඳහා...

සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් සඳහා FCCISL කොමර්ෂල් බැංකුව සහ CH17වෙතින් ඩෙබිට් කාඩ්පතක්

සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ටම පමණක් වෙන්වූ මාස්ටර්කාඞ් සන්නාමයෙන් යුතු සුවිශේෂී වූ ඩෙබිට් කාඞ්...

ලිට්‍රෝ ගෑස් සඳහා අවශ්‍ය දියර පෙට්‍රෝලියම් ගෑස් මිල දී ගැනීමට තරඟකාරී ලංසු ක්‍රමයක්

80%ක වෙළඳපොළ කොටසක් හිමි, මෙරට විශාලතම එල්පී ගෑස් සැපයුම්කරු වන ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම...