ශ‍්‍රී ලංකාවේ පළමු රූකඩ කලා කෞතුකාගාරයට කොමර්ෂල් බැංකුව මූල්‍යාධාර පිරිනමයි

අම්බලන්ගොඩ ප‍්‍රදේශයට ආවේණික වූ සාම්ප‍්‍රදායික රූකඩ කලාව නගා සිටුවීමේ අරමුණෙන් කොමර්ෂල් බැංකුවේ මුදල් ආධාර...