කිතුණු ජනතාව වෙනුවෙන් හෙට දින සියලු වැඩවලින් ඈත්වන්නැයි මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමන් මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් ඉල්ලයි

හෙට (26) සිකුරාදා දිනයේ දී මෙරට සියලු මුස්ලිම් ජනයා සිය රැකීරක්ෂා, ව්‍යාපාරික කටයුතුවලින් ඈත්...

පසුගිය වසරේ ව්‍යාපෘති වෙනුවෙන් වූ හිඟ මුදල් රු. බිලියන 84 ක් ගෙවා අවසන් බව මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම් කියයි

රජයේ අමාත්‍යාංශ හා විවිධ ආයතන මගින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද විවිධ වැඩසටහන් සඳහා 2018 දෙසැම්බර්...

වෙන රටවල නම් රොත්ත පිටින්ම ඉල්ලා අස්වෙනවා – ෆොන්සේකා පාර්ලිමේන්තුවේ දී කියයි

පසුගියදා සිදුවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය වැනි දෙයක් වෙනත් ලෝකයේ පිළිගත් රටක සිදුවූවා නම් එහිදී එම...