මහජන බැංකුවෙන් ජෙහාන් ගේ සමාගමට දුන් රු. බිලියන 10 ගැන මහ බැංකුව මෙසේ කියයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම රාජ්‍ය බැංකුවක් වන මහජන බැංකුව විසින් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත ඉදිකිරීම්...

මනිපාල් උසස් අධ්‍යාපන ඇකඩමිය ශ්‍රී ලංකාවේ මෙහෙයුම් සඳහා සූදානම්

ඉන්දියාවේ  මානව සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය (MHRD) සහ ඉන්දීය රජය විසින් මනිපායි ඇකඩමි උසස් අධ්‍යාපනය...

සතියක් තුළ දී ඒකක 90 කින් කොටස් වෙළෙඳපොළ පහළට. විදෙස් විකුණුම් තවදුරටත්

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද (17) දින ගනුදෙනු අවසානයේ දී ඒකක...

බියර් සමාගමේ ලාභය 133% කින් වැඩිවෙද්දී අරක්කු සමාගමේ ලාභය 83% කින් වැඩිවෙලා

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ලැයිස්තුගත සමාගම් දෙකක් වන ලයන් බෘෘවරි (සිලෝන්) පීඑල්සී සහ ඩිස්ටිලරීස් කම්පැනි...