මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය මුදල් අමාත්‍ය හමුවට එක්වෙයි

මුදල් හා මාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අමෙරිකාවේ වොෂින්ටන් නුවර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් මූලස්ථානයේ...