විදෙස් අයිතිය වැඩි ලැයිස්තුගත සමාගම් කළ ඉඩම් ගනුදෙනු ගැන නීති අලුත් වෙයි

50%ක් හෝ ඊට වැඩි විදේශීය කොටස් හිමිකාරිත්වයක් සහිතව කොළඹ කොටස් හුවමාරුවෙහි ලැයිස්තුගත සමාගම් සඳහා...

මංගලගේ ‘සංචාරක පොඩ්ඩන්ට‘ කැබිනට් අනුමැතිය

මෑතක දී සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හේතුවෙන් සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ අනාගතය සම්බන්ධයෙන් එල්ල වූ තර්ජනය සැලකිල්ලට...

ලංගමට ගෙනා සුපිරි බස් කොළඹ වරායෙන් පිටවෙයි

මහජනතාවට නවීන තාක්ෂණයෙන් යුත් ප්‍රවාහන සේවාවක් ලබාදීම, පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ හා මගී...

ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පොළී අහස උසට නගී. වාර්ෂික පොළිය 32%ක් දක්වා ඉහළට

වාණිජ බැංකු විසින් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පත් වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන පොළී අනුපාතිකය 32% ක් දක්වා...