ඇමති සාගල ඉල්ලා අස්විය යුතුයි, පොලිස්පතිට තව අවස්ථාවක් – ජනපති උපදේශක (VIDEO)

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතාට දුරකථන ඇමතුම ලබාදුන්නේ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍ය සාගල රත්නායක...

ජනාධිපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කියුබානු නායකයාට උපහාර පුදකෙරේ ! #SriLanka #LKA

විනාඩියක නිහඬතාවක් පවත්වා ගෞරවය දැක්වූ අතර ගුණ සමරු උත්සවයේ ප්‍රධාන දේශනය ශ්‍රී ලංකා කියුබානු...