පොහොට්ටුවේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනය සැකසෙන අයුරු ගැන බැසිල්ගෙන් පැහැදිලි කිරීමක්

ජාතික ආරක්ෂාව, ආර්ථික සමෘද්ධිය හා තරුණ අපේක්ෂාවන් ඉෂ්ට කිරීම යන කරුණු ති‍්‍රත්වය මුල් කරගනිමින්...

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 09ක් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට

ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරුන් 09 දෙනෙකු නියෝජ්‍ය පොලිස්පති තනතුරට උසස් කර තිබේ. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක...

18ට අඩු දැරියන් විවාහ කරගන්න ඕනෑමයි. උලමා සභාව යලි අවධාරණය කරයි.

මුස්ලිම් ජාතිකයන් විවාහ වීමේදී අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18ක් බවට පත්කිරීම ඇතුළු දැනට සමාජයේ...

මඩකලපුව සරසවිය හිස්බුල්ලාට දෙනවාට අංශු මාරසිංහගේ විරෝධය

මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය යළිත් හිස්බුල්ලාට ලබාදීමට  යම්කිසි බලවේගයක් උත්සාහ කරන්නේ නම්  කොන්දේසි විරහිතව එයට...