අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි – අකිල

එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජනපතිවරණයට ඉදිරිපත්වන්නේ සන්ධානයකින් වුවත් ජනපති අපේක්ෂකයා තෝරා ගන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන්...

Android සංස්කරණයන් නාමකරණයේ මෙතෙක් පැවති ක්‍රමය Android 10 සමග නිමාවේ

Android වල ආරම්භයේ සිටම ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ අකුරු තිබෙන පිළිවෙලට සෑම Android සංස්කරණයක්ම හැඳින්වීම සඳහා...

වෙඩි නොවදින වාහන ගෙන්වන්නේ නෑ – සජිත්ගෙන් තවත් ජනපති පොරොන්දුවක්

ඉදිරියේදී බිහිවන ජනාධිපතිවරුන් ගණනාවකට ප්‍රමාණවත් වෙඩි නොවදින වාහන මේ වන විටත් රට තුළ පවතින...

ජනපති නියෝගයට එරෙහිව NGO කල්ලියෙන් තවත් මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක්

රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා ගැනීම ව්‍යවස්ථා වීරෝධී හෙයින් රූපවාහිනී සංස්ථාව ජනාධිපතිවරයා යටතට පවරා...