”20 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරු පහරක්” අමරපුර – රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

”20 ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට මරු පහරක්” අමරපුර – රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව ඒකාබද්ධ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි

20 වැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මිනිස් චින්තනයේ නිදහසටත් ක්‍රියාකාරීත්වයටත් බරපතළ ලෙස බාධා කරන නොදියුණු...
බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට රුපියල් මිලියනයක් ලබා දෙන online තරඟාවලිය - U Pay Millionaire

බැංකු හා මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රථම වරට රුපියල් මිලියනයක් ලබා දෙන online තරඟාවලිය – U Pay Millionaire

දේශීය බැංකුකරණ සහ මූල්‍ය තාක්ෂණික ක්ෂේත‍්‍රයට ප‍්‍රථම වරට හඳුන්වාදෙන UPay Millionaire තරඟාවලිය ශ‍්‍රී ලංකාවේ...
වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත් කෙරේ

වෛද්‍ය ජයරුවන් බණ්ඩාර සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස පත් කෙරේ

⁣සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයා විසින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ලෙස වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය...