අගමැතිගෙන් සියලු බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් - ණය ගැනීමේදී ලැබෙන සහන මෙන්න

අගමැතිගෙන් සියලු බැංකු ප්‍රධානීන්ට උපදෙස් – ණය ගැනීමේදී ලැබෙන සහන මෙන්න

විවිධ ආර්ථික අර්බුධයන්ට ලක්ව සිටින ජනතාව ඉන් මුදා ගැනීම සඳහා ණය ලබාදීමේදී ලිහිල් ප්‍රතිපත්තියක්...
රටේ ජනාධිපති වෙන්න මගෙත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා - මංගලගෙන් විශේෂ හෙළිදරව්වක්

රටේ ජනාධිපති වෙන්න මගෙත් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා – මංගලගෙන් විශේෂ හෙළිදරව්වක්

තමාට ද මේ රටේ ජනාධිපතිවරයා වීමේ කැමැත්තක් තිබෙන බව හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ මංගල සමරවීර...