අනාගත ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය පෝටි සිටියයි - පෝටි සිටියේ ගෝල්ෆ් ගසමින් මහින්ද කියයි

අනාගත ලංකාවේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගය පෝටි සිටියයි – පෝටි සිටියේ ගෝල්ෆ් ගසමින් මහින්ද කියයි

කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ 6 වැනි සංවත්සරය යෙදෙන අද (17) දිනයේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ...
රියදුරු බලපත්‍රය ගැනත් තීන්දුවක් ගනී - ජනවාරි 01 වනදා වෙන දේ මෙන්න

රියදුරු බලපත්‍රය ගැනත් තීන්දුවක් ගනී – ජනවාරි 01 වනදා වෙන දේ මෙන්න

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරනු ලබන රියදුරු බලපත්‍රයේ මුද්‍රණ කටයුතු ලබන වසරේ...
කොළඹ රථ වාහන මංතීරු නීතියත් සමග ගුවන් හමුදාව ඩ්‍රෝන මෙහෙයුමක් අරඹයි (VIDEO)

කොළඹ රථ වාහන මංතීරු නීතියත් සමග ගුවන් හමුදාව ඩ්‍රෝන මෙහෙයුමක් අරඹයි (VIDEO)

කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශවල මාර්ගයේ ඇතිවන රථවාහන තදබදය අවම කිරිම සඳහා ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය...