කැබිනට්ටුවේ මංගල රැස්වීම අද - 78ත් 26යි අදත් 26යි : නව කැබිනට්ටුව හමුවේ ඇති අභියෝගය

කැබිනට්ටුවේ මංගල රැස්වීම අද – 78ත් 26යි අදත් 26යි : නව කැබිනට්ටුව හමුවේ ඇති අභියෝගය

නව රජයේ ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලය අද (19) ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රැස්විය. වර්තමාන ආණ්ඩුක්‍රම...
නවකවදයට වැට බදී - අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා දැඩි තීන්දුවක

නවකවදයට වැට බදී – අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා දැඩි තීන්දුවක

නවක වදය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරිමේ දී කිසිදු ලිහිල්භාවයකින් තොර ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය,...
විදුලිබල ඇමැති රිබන් එක කියලා වයර් එක කැපුවද?ලංකාවටම විදුලිය විසන්ධි වීමත් සමග බුකියේ පල වුනු රස කතා එකතුව මෙන්න

විදුලිබල ඇමැති රිබන් එක කියලා වයර් එක කැපුවද?ලංකාවටම විදුලිය විසන්ධි වීමත් සමග බුකියේ පල වුනු රස කතා එකතුව මෙන්න

විදුලි සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ දෝෂයක් නිසා ඊයේ මුලු දිවයිනටම විදුලිය විසන්ධි වුණා.. මෙම දෝෂය යථා...