18ට අඩු දැරියන් විවාහ කරගන්න ඕනෑමයි. උලමා සභාව යලි අවධාරණය කරයි.

මුස්ලිම් ජාතිකයන් විවාහ වීමේදී අවම වයස් සීමාව අවුරුදු 18ක් බවට පත්කිරීම ඇතුළු දැනට සමාජයේ...

මඩකලපුව සරසවිය හිස්බුල්ලාට දෙනවාට අංශු මාරසිංහගේ විරෝධය

මඩකලපුව විශ්ව විද්‍යාලය යළිත් හිස්බුල්ලාට ලබාදීමට  යම්කිසි බලවේගයක් උත්සාහ කරන්නේ නම්  කොන්දේසි විරහිතව එයට...

ලංකාව ‘ආසියාවේ කුණුගොඩ’ කරන මහින්ද 2013 ගහපු ගැසට් පත්‍රය මෙන්න !

ලංකාව ආසියාවේ ඓශ්චර්ය කරන බවට මාධ්‍ය සංදර්ශන පවත්වමින් රාජපක්ෂ පාලනය ලංකාව සැබවින්ම ගෙන ගියේ...

බුද්ධිමත් පරපුරක් උදෙසා දිනේෂ් අමරතුංග මහමඟදී ජනතාවට පහරදෙයි.

නුවර පාර කලගෙඩිහේනේදී වෑන් රථ රියදුරෙකුට පහර දුන් ප්‍රභූ ආරක්ෂක නිලධාරීන් පිරිසක් පිළිබඳ සිද්ධියට...

හයිය පෙන්වු VIP රැකවලුන් ගැන විමර්ශන අරඹන්න CCDයට නියෝගයක්

කොළඹ-නුවර මාර්ගයේ කලගෙඩිහේන ප්‍රදේශයේදී මාර්ගයේ ගමන් ගත් වෑන් රථයකට ප්‍රභූ රථ ලෙස සැළකෙන ජීප්...