මඩින් එපා ගොඩින් එනු ! මට බැරි වු දේ පුතා කරයි – ඇමති රාජිත

දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ආරම්භ කළ සෞඛ්‍ය සේවාවන් විවේචනය කරන පුද්ගලයින්ට “මඩින් නොව ගොඩින්” එන...

බදියුදීන් බිලියන ගණනක් රටින් පිට කිරීමේ සූදානමක !!

රිෂාඩ් බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා ඔහුගේත්, ඔහුගේ ඤාතීන්ගේ හා සමීපතමයන්ගේ නමින් බැංකුවල තැන්පත් කර ඇති මුදල්...

“ෂාෆිගේ සැත්කමෙන් පසු අපට දරුවන් නෑ…” – සිංහල අම්මලා 460කගෙන් පැමිණිළි…

වෛද්‍ය ෂාෆි ෂෙහාබ්දීන් විසින් සිදුකරන ලද සිසේරියන් සැත්කම්වලින් පසු වඳ භාවයට පත් වූයේ යෑයි...