බදුරලිය පාසලේ බෝම්බ සිද්ධිය පොහොට්ටුවේ බලපෑමෙන් යටගහලා !

බදුරලිය, දික්හේන කනිටු විදුහලේ තිබී අත්බෝම්බ 13ක් අඩංගු පාර්සලයක් හමුවීම සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ශ්‍රී ලංකා...

‘බල්ලගෙ වැඩේ බුරුවා බාරගෙන’ – ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට අළුගෝසුවන් තේරීමත් සිරිසේන පවරාගෙන

වැලිකඩ හිරගෙදර පවතින අළුගෝසු ඇබෑර්තු දෙක සඳහා සුදුසු පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු තෝරා ගැනීමේ වගකීම ජනපති...