පොහොට්ටුවේ අනාගත ජනාධිපති අපේක්ෂකයා රටෙනුත් පැනලා – රාජිත #SriLanka #LKA

අනාගත ජනාධිපති සිහින දකින ගෝඨාභය, අනාගත ජනාධිපති සිහිනය වෙනුවෙන් උරදීමට සිටින පොහොට්ටුවේ අපේක්ෂකයන්ගේ ජයග්‍රහණය...

”යුද්ධය උතුරු නැගනහිර විනාශ කළා ..මං ඒවා හදල දෙන්නම්”-රනිල්

යුද්ධය හේතුවෙන් විනාශයට පත්වූ උතුරු නැගෙනහිර ආර්ථිකය ගොඩනැංවීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ...

Video: බැඳුම්කර හොරකම රවී මත පටවා ඇගහෝදගන්න මේ ආණ්ඩුව සැරසෙනවා – විමල් විරවංශ

බැඳුම්කර හොරකමේ පුර්ණ වගකීම රවී කරුණානායක මත පටවලා ඇගහෝදගන්න මේ ආණ්ඩුව සැරසෙන බව පාර්ලිමේන්තු...