උතුරේ ලංගම බස් ධාවනය නොවීමෙන් ජනතාවට දැඩි අසීරුතා #SriLanka #LKA

ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී එස්. චන්ද්‍රසිරි මහතා වවුනියාව ඩිපෝවට පැමිණ වෘත්තීය සංගම් නියෝජිතයින්...

ඔබේ ගමන් බිමන් සඳහා සුවපහසු, කාර්යක්‍ෂම, විශ්වසනීය සේවයක් Taxi.lk

නාගරික, අර්ධනාගරික මෙන්ම ගම්බද ප‍්‍රදේශවල ද වර්තමානය වන විට ප‍්‍රවාහනය මූලික අවශ්‍යතාවක් බවට පත්ව...

විදේශ විනිමය දෙපාර්තමේන්තුව පිහිටුවීම ගැන මහ බැංකුව මෙසේ කියයි

ප්‍රාග්ධන ප්‍රවාහ තවදුරටත් ලිහිල් කිරීම සහ ජංගම ගිණුම් ගනුදෙනු සහ විවිධ වර්ගයේ විදේශ ව්‍යවහාර...