අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහකාර අධිපති ජයලත්ට තර්ජනය කරයි

2015 වසරේ ප්‍රධානීන්ගේ දැඩි විරෝධතා මත සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ ආයෝජන තීරණ ගන්නා ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්...

“Whatsapp,Viber තියනවානම් ඔන්න අපෙන් වශී ගුරුකමක් ” -අපේ කාලේ හොරු ගැන ‍‍කළ හෙළිදරව්ව – විඩීයෝ

අප ගෙවන්නේ 21 වන සියවස වුනාට තමාත් ලංකාවේ මිනිස්සු මිත්‍යා මත වල ඇලෙමින් ගැලෙමින්...