” මහින්දගේ මැයි රැළිය කඩාකප්පල් කරයි – බස් රථ වල මාර්ග බලපත්‍ර අහෝසි කරයි “

මහින්ද රාජපක්ෂගේ මැයි දින රැලිය පැවැත්වෙන ගෝල් ෆේස් මැයි දින රැලියට සහභාගි වන පෞද්ගලික...

කොටින්ට ඔත්තු දුන් හමුදා කපිතාන් සාන්ඡ් මොහමඩ් නිදහස්‌

කඩුවෙල හේවාගම පදිංචි අඟුරුකංකානම්ලාගේ ඉන්දික සංජීව 1991 වසරේදී ශ්‍රී ලංකා හමුදාවට බැඳී මාස කීපයක්‌...