හාර්පික් ජාතික සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අදියර සම්පුර්ණ කරයි (PHOTOS)

හාර්පික් ජාතික සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රථම අදියර සම්පුර්ණ කරයි (PHOTOS)

පෙරේදා (10) කටානේදී නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය සහ හාර්පික් එක්ව ජාතික සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය යටතේ 2017 වර්ෂයේ ඉදිකිරීමට නියමිත වැසිකිලි 100න් පළමු වැසිකිලි 35 ජනතා බාරයට පත් කරන ලදී.

මාර්තු මාසයේ දී හාර්පික් ආයතනය නගර සැලසුම් සහ ජල සම්පාදන අමාත්‍යංශය හා එක්ව ශ‍්‍රී ලංකාවේ නේවාසිකයන්ගේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සදහා ‘හාර්පික් සුව ජන මෙහෙයුම’ ව්‍යාපෘතිය දියත් කරන ලදි. මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර යටතේ දිවයින පුරා වැසිකිලි 100 ක් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වූ අතර ව්‍යාපෘතිය අවසානයේ දි දිවයින පුරා වැසිකිල 300 ක් ඉදිකිරීමට බලාපොරොත්තු වේ.

සෞඛ්‍යාරක්ෂිතභාවය සංකල්පය ප‍්‍රවර්ධනය කරමින් සිසුන් 800 කින් සමන්විත කටුනායක පීල්ලවත්ත ඬේවිඞ් ද සිල්වා විද්‍යාලයට ද මෙම වැඩසටහන යටතේ නව වැසිකිලි පහසුකමක් ලබා දෙන ලදි.  

Source From Business AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico