“හදිසියේම ඊළාම් ගිණුම් වැසිකිළි වළකින් මතුවෙයි…”

කිළිනොච්චියේ වැසියන්ට රුපියල් කෝටි ගණනක් අහිමි කළ ඊළාම් බැංකුවක පාස්‌පොත් ගණනාවක්‌ කිළිනොච්චියේ වළකින් මතු වී තිබේ.කිළිනොච්චියේ වැසියකු වැසිකිළි වළක්‌ කැපීමට ගිය අවස්‌ථාවේදී පොලිතින් උරයක බහා වළලා තිබූ මෙම පාස්‌ පොත් තොගය හමුවී ඇත.කිළිනොච්චිය ඇතුළු උතුරු පළාතේ එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විසින් ඔවුන්ගේ ඊළාම් බැංකු පවත්වාගෙන ගිය කාලයේදී විවිධ ගිණුම් වර්ග හඳුන්වාදී තිබිණි.

The post “හදිසියේම ඊළාම් ගිණුම් වැසිකිළි වළකින් මතුවෙයි…” appeared first on Medaperadiga.

Source From medaperadiga
Author: chinthaka
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico