සාමාන්‍ය පෙළ විෂයයන් 06 දක්වා අඩු වෙයි #SriLanka #LKA

සාමාන්‍ය පෙළ විෂයයන් 06 දක්වා අඩු වෙයි
සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී සිසුන්ට මුහුණ දීමට සිදුවන ආතතිය අවම කිරීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගැනීමට නියමිත වේ. 
 
පවත්නා විෂයයන් වඩාත් ප්‍රායෝගික හා සංවර්ධිත විෂය නිර්දේශයන්ගෙන් සමන්විත වන ආකාරයෙන් සකස් කිරීමට ද පියවර ගන්නා බව ඇමතිවරයා පවසයි. සමහර විෂයයන් විශාල ක්ෂේත්‍රයක් ආවරණය කරන පරිදි  සකස් කර ඇති බව පෙන්වා දුන් ඇමතිවරයා පවසන්නේ එම විෂයයන් වඩාත් සරළ කිරීමට කටයුතු කරන බවයි.

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico