විපතට පත්ව තිබූ විදේශිය රුවල් යාත්‍රාවකට නාවික හමුදාවේ සහාය #SriLanka #LKA

විපතට පත්ව තිබූ විදේශිය රුවල් යාත්‍රාවකට නාවික හමුදාවේ සහාය

 

රුවල් යාත්‍රාවේ එන්ජිමේ හටගත් දෝෂයක් හේතුවෙන් ඔවුන් මෙසේ විපතට පත්ව ඇති අතර, මෙම අනතුර සම්බන්ධයෙන් නාවික හමුදාව තොරතුරු ලද විගස ශ්‍රී ලංකා නාවික නෞකා සයුරළ නෞකාව විපතට පත් නාවිකයින් සහ රුවල් යාත්‍රාව මුදවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා පිටත් කර යැවීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කෙරිණි.

ඉන් අනතුරුව සයුරළ නෞකාව මඟින් එම නාවිකයින් සහ රුවල් යාත්‍රාව ආරක්ෂාකාරී ලෙස මුදවා ගැනීමට කටයුතු කරන ලද අතර, නිරුපද්‍රිත ලෙස රැගෙන එනු ලැබූ නාවිකයින් සහ රුවල් යාත්‍රාව ගාල්ල වරාය ආසන්නයේදී පෞද්ගලික නාවික ආයතනයක් වෙත භාර දීමට කටයුතු කරන ලදී.

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico