විදුලි වාහන ආරෝපණයට අලුත් ක්‍රමයක් – නව ගාස්තු මෙන්න

විදුලි වාහන ආරෝපණයට අලුත් ක්‍රමයක් - නව ගාස්තු මෙන්න

විදුලි වාහන ආරෝපණය කිරීම සඳහා නව ගාස්තු ක‍්‍රමයක් සහ ඒ සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ් පතක් හඳුන්වාදීමට විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාර පරිශ‍්‍රයේදී සිදුකෙරිණි.

මෙමගින් කාර්ය බහුල සහ කාර්ය බහුල නොවන යන අවස්ථා දෙකේදීම විදුලි වාහන හිමිකරුවන්ට අපහසුවකින් තොරව අවම මිලක් යටතේ සිය වාහන ආරෝපණය කරගැනීමට පහසු මෙන්ම සරල ක‍්‍රියාදාමයක් හඳුන්වාදී තිබෙන බව අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

නව ඉලෙට්‍රෝනික කාඩ් පතක් හඳුන්වාදුන් අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා පැවසූයේ විදුලි වාහන හිමිකරුවන්ට මේ ආකාරයෙන් වඩාත් පහසු සරල මෙන්ම අවම අය ක‍්‍රමයක් හදුන්වාදීම මගින් ජනතාව විදුලි වාහන භාවිතය වෙත යොමුකිරීම වඩාත් පහසු බවයි.

ඒ අනුව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මඟින් විදුලි වාහන ආරෝපණය වෙනුවෙන් වූ නව අය ක්‍රමය පහත පරිදි වේ.

අධිවේගී ආරෝපණය – සාමාන්‍ය පෙ. ව. 5.30 – ප. ව. 6.30 දක්වා රු/කි.වො. 50,

කාර්ය බහුල ප. ව. 6. 30 – ප. ව. 10. 30 දක්වා රු/කි.වො. 70,

කාර්ය බහුල නොවන ප. ව. 10. 30 – පෙ.ව. 5. 30 දක්වා රු/කි.වො. 30 වේ.

සාමාන්‍ය ආරෝපණය- සාමාන්‍ය පෙ. ව. 5. 30 – ප. ව. 6. 30 රු/කි.වො. 30,

කාර්ය බහුල ප. ව. 6. 30 – ප.ව. 10. 30 දක්වා රු/කි.වො. 55 වේ.

කාර්ය බහුල නොවන ප. ව. 10. 30 – පෙ.ව. 5. 30 දක්වා රු/කි.වො. 20 වේ.

Source From Business AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico