විචාරක සමු අරන් – රුවන් එම්. ජයතුංග #SriLanka #LKA

විචාරක සමු අරන් - රුවන් එම්. ජයතුංග
බ්ලොග් ලෝකය 
සෝ සයුරක ගිල්වා 
විචාරක සමු අරන් 
 
වෙනදා දැණුම බෙදූ 
අසමි දකිමි සොයමි 
බ්ලොග් එක නිහඞයි 
අවසාන සටහන ලියා
විචාරක සමු අරන්

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico