වනාන්තර විනාශ කරන,ජාතික සම්පත් අරාබියට විකුණන රිෂාඩ් බදුර්දීන්ට අද ලැබුණු අලුත්ම අමාත්‍යාංශය මෙන්න

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට දැනට පවතින අමාත්‍ය ධුරවලට අමතරව වෘත්තිය පුහුණු හා නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

දැනට ඔහු කර්මාන්ත හා වානිජ කටයුතු දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපාකාර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙසයි කටයුතු කරන්නේ.

මෙම පත් කිරීම මේ මස 18 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි එම ගැසට් පත්‍රයේ වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ.

Source From colombotoday
Author: Admin
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico