රෝහිත බෝගොල්ලාගමගේ සහය සජිත්ට

රෝහිත බෝගොල්ලාගමගේ සහය සජිත්ට

හිටපු විදේශ ඇමති රෝහිත බෝගොල්ලාගම එක්සත් ජාතීක පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සිය සහය පළ කර තිබේ.

ඔහු 2007 ජනවාරි 28 වන දින ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත බෝගොල්ලාගම මහතා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙස පත් කරන ලදී. ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය, උසස් තාක්ෂණ හා ජාතික ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා සහ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ද ඔහු කටයුතු කර ඇත

ඔහු 2000 දී පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු වූ අතර මෙම කාලය තුළ මුදල්, විදේශ කටයුතු, ආරක්ෂක, කාර්මික සංවර්ධනය සහ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය සහ බලය සහ බලශක්තිය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු උපදේශක කමිටුවල සේවය කර ඇත.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico