රියැදුරු බලපත්‍රයේ ලොකු වෙනසක්: ස්මාර්ට් බලපත්‍රය අදම ගන්න

රියැදුරු බලපත්‍රයේ ලොකු වෙනසක්: ස්මාර්ට් බලපත්‍රය අදම ගන්න

පැරණි රියැදුරු බලපත්‍ර හිමි සියලු පුද්ගලයින්ට දත්ත ගබඩා කළ චිප් සහිත ස්මාර්ට් රියැදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

මේ වන විට පැරණි රියැදුරු බලපත්‍ර ලක්ෂ 11ක් පමණ සංසරණය වන බව එහි කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා පැවසීය.

Source From Business AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico