මේ වසරේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් 58යි – මන්ත්‍රීවරුන් 200ට වැඩි දවස් 01යි

2018 ජනවාරි පළමු වැනි දා සිට 2018 ඔක්තෝබර පළමු වැනි දා තෙක් පාර්ලිමේන්තුව පැවැති දින 58 න් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 224 දෙනාගෙන් 200ට වැඩි මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාවක් පැමිණ ඇත්තේ එක් දිනයකදී බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගේ පැමිණීමේ ලැයිස්තුව අනුව පැහැදිලිවේ. පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමක් පවත්වන දිනක වියදම රුපියල් ලක්ෂ 40කට ආසන්න බව පාර්ලිමේන්තුවේ ආරංචි මාර්ග කියයි.

මන්ත්‍රීවරුන් 200ට වැඩියෙන් ආ එකම දිනය වන්නේ 2018 අප්‍රේල් 04 වැනි දා ය. එදින මන්ත්‍රීවරුන් 215 දෙනකු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමට සහභාගී වී තිබේ. පැමිණ නැත්තේ මන්ත්‍රීවරුන් 09 දෙනකු පමණි. අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව විශ්වාස භංග යෝජනාව විවාදය ගත්තේ එදිනය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීන්ගේ පැමිණීමේ ලැයිස්තුව සහ පාර්ලිමේන්තුව පැවැති දින ගැන තොරතුරු දැන ගැනීමේ පනතින් කළ ඉල්ලීමකට ප්‍රතිචාර ලෙස එය දැක්වෙන වෙබ් දිගුවක් තොරතුරු නිලධාරියා එවා තිබිණි.  එහි ඇති තොරතුරුවලට අනුව 2018 සැප්තැම්බර් 30 අවසන් වූ වසරේ මුල් මාස නවයක කාලයේ දී පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වූ දින ගණන 58කි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 150ත් 200ත් අතර සංඛ්‍යාවක් සභාවාරවලට සහභාගී වූ දින ඇත්තේ 19ක් පමණි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 224 දෙනාම මෙම වසරේ කිසිම දිනක සහභාගී වී නැත.

පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම්වලට සහභාගී වීම දිරිගැන්වීම සඳහා මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමැතිවරුන්ට දිනකට රුපියල් 2500ක දීමනාවක්  හිමිවේ. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ අමාත්‍යවරුන්ට කාර්යාලයක් පවත්වාගෙන යෑම සඳහා මසකට රුපියල් ලක්ෂයක දීමනාවක් ද දෙනු ලබයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 54285කි.   ඊට අමතරව මන්ත්‍රීවරුන්ට සහ ඇමැතිවරුන්ට ඉන්ධන දීමනාවක්ද හිමිවේ. එක් එක් මන්ත්‍රීවරයා  තේරී පත්වූ දිස්ත්‍රික්කයේ සිට පාර්ලිමේන්තුවට ඇති දුර පදනම් කරගෙන තෙල් ලීටර ප්‍රමාණය ගණනය කර මාසයේ පළමු දිනට පවතින වෙළඳපොළ මිළ ගණන් අනුව ගෙවනු ලැබේ.  උදාහරණයක් ලෙස කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකුට මාසයකට ඩීසල් ලීටර 283.94ක් හිමිවේ.  ස්ථාවර දුරකතන හා ජංගම දුරකතන සඳහා මසකට රුපියල් 50,000ක දීමනාවක්  හිමිවන අතර වසරකට රුපියල් 175000ක වටිනාකමකින් යුත් මුද්දරද ලබා දෙයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහභාගී වීම පහත වගුවේ දැක්වේ.

මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව දින ගණන
200ට වැඩි 1
150ත් 200ත් අතර 19
100ත් 150ත් අතර 30
50ත් 100ත් අතර 7
50ට අඩු 1

පාර්ලිමේන්තුව පැවැති දින සහ ඒ ඒ දිනවල මන්ත්‍රීවරුන් නොපැමිණි සංඛයාව පහත වගුවේ දැක්වේ.

දිනය නොපැමිණි
   2018-01-10 100
   2018-01-23 126
   2018-01-24 152
   2018-02-06 141
   2018-02-19 41
   2018-02-20 109
   2018-02-21 94
   2018-02-22 97
   2018-03-06 57
   2018-03-07 84
   2018-03-08 115
   2018-03-09 115
   2018-03-20 89
   2018-03-21 73
   2018-03-22 66
   2018-03-23 95
   2018-04-03 66
   2018-04-04 9
   2018-04-05 114
   2018-04-06 113
   2018-05-08 30
   2018-05-09 37
   2018-05-10 105
   2018-05-11 134
   2018-05-22 62
   2018-05-23 80
   2018-05-24 115
   2018-05-25 139
   2018-06-05 36
   2018-06-06 84
   2018-06-07 78
   2018-06-08 113
   2018-06-19 66
   2018-06-20 56
   2018-06-21 79
   2018-06-22 107
   2018-07-03 75
   2018-07-04 52
   2018-07-05 63
   2018-07-06 113
   2018-07-17 68
   2018-07-18 78
   2018-07-19 83
   2018-07-20 92
   2018-08-07 46
   2018-08-08 75
   2018-08-09 54
   2018-08-10 122
   2018-08-23 67
   2018-08-24 54
   2018-09-04 57
   2018-09-05 130
   2018-09-06 203
   2018-09-07 100
   2018-09-18 76
   2018-09-19 75
   2018-09-20 79
   2018-09-21 103

The post මේ වසරේ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් 58යි – මන්ත්‍රීවරුන් 200ට වැඩි දවස් 01යි appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico