මෙරට ඉඩම් මැනීම ඇමරිකාවට පවරයි.. විරෝධය දක්වා මිනින්දෝරුවෝ වැඩ වරති

රජයේ මිනුම්දෝරු සංගමය අද (14) සිට තෙදිනක සංකේත වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කරන බව එම සංගමය පවසයි.

මිනුම්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව පෞද්ගලීකරණය කිරීම සහ සියලුම ජනතාවට සින්නක්කර ඔප්පු ලබාදීමට යැයි පවසමින් මෙරට සියලුම ඉඩම් මිනුම්ගත කිරීම සදහා රහසිගත ගිවිසුමක් මගින් ඇමරිකානු සමාගමකට පැවරීමට අගමැතිවරයා කටයුතු කිරීමට එරෙහිව මිනුම්දෝරුවෝ මෙම වැඩ වර්ජනය කරති.

The post මෙරට ඉඩම් මැනීම ඇමරිකාවට පවරයි.. විරෝධය දක්වා මිනින්දෝරුවෝ වැඩ වරති appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico