මෙතැන් පටන්…. – සමර විජේසිංහ #SriLanka #LKA

මෙතැන් පටන්.... - සමර විජේසිංහ

 

ඉදින්
මෙතැන් පටන්
නො පවතිමින්
ප්‍රේමයෙන් අසමතුන්
දහසක් දෙනා අතරින්
එක් අයෙකු වෙමින්

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico