මැටි කර්මාන්ත වෙනුවෙන් පනතක්

මැටි කර්මාන්ත වෙනුවෙන් පනතක්
මැටි ආශ්‍රිත හස්ත කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය වැඩි දියුණු කිරීම සදහා පාර්ලිමේන්තු පනතක් සම්මත කර ගැනීමට ඉදිරියේ දී කටයුතු කරන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චම්පිකා ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.
 
අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කෑගල්ල මොළගොඩ මැටි ආශ්‍රිත හස්ත කර්මාන්ත ගම්මානයේ පැවති උත්සව අවස්ථාවකට සහභාගී වෙමිනි. 
 
මෙම කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව පවතින ගැටළු හඳුනාගෙන ඒවාට විධිමත් පිළියම් යෙදීම මගින් මෙම කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ රැකියා දහස් ගණනක් රැකගත හැකි බව අමාත්‍යවරයා මෙහි දී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Source From Business AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico