මහනුවර, පොකුනුවිට විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඉස්ලාම් උගන්වයි

මහනුවර බොක්කාවල, පොකුණුවිට විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී භික්ෂුන් වහන්සේලාට “ඉස්ලාම්” ආගම පිළිබඳව දේශනා පවත්වන බවට කිසියම් මුස්ලිම් කණ්ඩායමක් අන්තර්ජාලය තුල ප්‍රචාරයක් ගෙනයමින් සිටිනවා.

එම කණ්ඩායම භික්ෂූන් වහන්සේලා “ඉස්ලාම්” කිරීම සඳහා මෙම දේශනා පවත්වන බවට ඇඟවෙන ජයාරූපයක්ද බෙදා හරින අතර ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ එම ජායරූපයයි.

The post මහනුවර, පොකුනුවිට විදර්ශනා භාවනා මධ්‍යස්ථානයේදී භික්ෂූන් වහන්සේලාට ඉස්ලාම් උගන්වයි appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: Lt editor
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico