බොරැල්ල ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් ලක්ෂ 1110ක් අපතේ

බොරැල්ල ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ලෙන් ලක්ෂ 1110ක් අපතේ

බොරැල්ල ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයේ උපාධිධාරීන් වෙනුවෙන් නව නේවාසිකාගාරයක් සෑදීම සඳහා වෙන් කර තිබු රුපියල් ලක්ෂ එක් දහස් එකසිය දහයක මුදල එම ආයතනයේ නිලධාරීන්ගේ නොසැලකිල්ල මත යළිත් මහ භාණ්ඩාගාරය වෙත හරවා යවා තිබේ.

නේවාසිකාගාරය හැදීම සඳහා සුදුසු ඉඩමක් සොයා ගැනීමට අදාළ ආයතනයේ බලධාරීන්ට නොහැකි වීම එම මුදල භාණ්ඩාගාරය වෙත යැවීමට හේතු වී තිබේ. 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ ඉඩමක් ලබා දීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ පෞද්ගලික හවුල් ඉඩමක එක් හිමිකරුවෙකු ඉඩමේ ඔප්පු අත්සන් කරන දින ඊට නොපැමිණීම සිය අසාර්ථකත්වයට හේතු ලෙස ආයුර්වේද වෛද්‍ය ආයතනයේ නිලධාරීන් පෙන්වා දෙයි. 

එහි උපාධිය ලබන උපාධිධාරීන්ට නිසි නේවාසික පහසුකම් නොමැති වීම දැඩි ප්‍රශ්නයක් වී තිබේ. මේ නිසා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය යටතේ ශිෂ්‍ය නේවාසිකාගාර 60ක් සෑදීමේ ව්‍යාපෘතියේ එක් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙම නේවාසිකාගාරයට ප්‍රතිපාදන වෙන් කොට තිබිණි.

මෙම කරුණු හෙලිදරව් වූයේ කෝප් කමිටුව ඒ සම්බන්ධයෙන් කළ විමර්ශනයකදීය. 

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico