බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය යළිත් දික් කෙරේ #SriLanka #LKA

බැඳුම්කර කොමිසමේ කාලය යළිත් දික් කෙරේ

 

ඒ අනුව දෙසැම්බර් 08 වනදා සිට දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා දින 23කින් කොමිසමේ කාලය දීර්ඝ කර තිබේ.

– රංජිත් නිශාන්ත

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico