බය නැති අගමැටි කඩුවෙන් කේක් ගෙඩියක් කපා රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳයි (VIDEO)

The post බය නැති අගමැටි කඩුවෙන් කේක් ගෙඩියක් කපා රටේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳයි (VIDEO) appeared first on A new voice for a new Sri Lanka.

Source From medaperadiga
Author: Maxa
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico