පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම 17 වනදා විවෘත කෙරේ. #SriLanka #LKA

පොල්ගහවෙල ගුවන් පාලම 17 වනදා විවෘත කෙරේ.

 

රුපියල් බිලියන 2.203ක මුදලක් වැයකොට ඉදිකර ඇති මෙම ගුවන් පාලම මීටර් 353ක දිගින් යුක්තය.

දුම්රිය ගමනාගමනය හේතුවෙන් දිනකට පැය 4කට වැඩි කාලයක් පොල්ගහවෙල මාර්ගය වසා තැබීමට සිදුවීම නිසා ඇතිවන අධික රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස මෙම ගුවන් පාලම ඉදිකිරීමට කටයුතු කර ඇති අතර මෙය ඉදිකෙරෙන්නේ ස්පාඤ්ඤ ආධාර යටතේය.

– රංජිත් නිශාන්ත

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico