නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති (ඡායාරූප) #SriLanka #LKA

නව අමාත්‍යවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙති (ඡායාරූප)
ඒ අනුව නව කැබිනට් අමාත්‍යවරු 06 දෙනෙක්, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු තිදෙනෙක් සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අද ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙනු ලැබූහ.
 
කැබිනට් අමාත්‍යවරු
අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා – නීතිය හා සාමය පිළිබද අමාත්‍ය
ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා – රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය
කබීර් හෂීම් මහතා – උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍ය
සාගල රත්නායක මහතා – තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය
හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා – විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය 
රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා – තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවි අමාත්‍ය
 
රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු
පියසේන ගමගේ මහතා – තරුණ කටයුතු හා දක්ෂිණ සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
අජිත් පී. පෙරේරා මහතා – බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ හා ප්‍රජා විශෝධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය 
හර්ෂ ද සිල්වා මහතා – ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථීක කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
 
නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරු
ජේ.සී. අලවතුවල මහතා – ස්වදේශ කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය 
 
සේයා රූ – සුදත් සිල්වා
 
cabinet re 1
cabinet re 2
cabinet re 3
cabinet re 4
cabinet re 5
cabinet re 6
cabinet re 7
cabinet re 8
cabinet re 9

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico