චුන්කාමම් පොලීසියේ දෙදෙනෙකුට ප්‍රහාරයක්!

චුන්කාමම් පොලීසියේ දෙදෙනෙකුට ප්‍රහාරයක්!

තුවාල කරුවන් දෙදෙනා යාපනය රෝහලට ඇතුළු කරනු ලැබූහ.

සාමන්‍ය ඇඳුමෙන් ගිය බව දෙදෙනා පොලිසියේ බව දන්නා අඳුනන පිරිසක්ම මෙම ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නට ඇතැයි සැකකෙරේ.

ඔවුන්ගේ තත්ත්වය බරපතල නැතැයි රෝහල් ආරංචි කියයි.

චුන්නාගම් සිද්ධිය හැරුණු කොට යාපනයේ කිසිදු කලබලයක් නැතැයි පොලිසිය පවසයි. අද (23) අවසන් කටයුතු සිදුකළ සරසවි සිසුවාගේ නිවසේ සිට කිලෝමීටරයක පමණ දුරකින් මෙම සිදුවීම සිදුව ඇතැයි කියති.

~ ලංකාදීප

Powered by WPeMatico