ගුවන් පාලම් ඉඳිකිරීම් හා සම්බන්ධ වංචාවක් ගැන හඳුන්නෙත්ති හෙළි කරයි..

The post ගුවන් පාලම් ඉඳිකිරීම් හා සම්බන්ධ වංචාවක් ගැන හඳුන්නෙත්ති හෙළි කරයි.. appeared first on ColomboXnews.

Source From Colomboxnews
Author: Kamal Dhammika
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico