ඔබගේ Smart ජංගම දුරකථනය PC Remote Controller එකක් කරගන්නා අයුරු

එදිනෙදා පරිගණකය භාවිතා කිරීමේදී ඔබ හට දුරස්ථ පාලකයක් මගින් පරිගණකය හැසිරවීමට ඇත්නම් කියා සිතුන අවස්ථා බොහොමයක් ඇති.

 අප බොහෝ දෙනෙක් චිත්‍රපටි නැරඹීමේදී හා ගීත ශ්‍රවණය කිරීමේදී පරිගණකය භාවිතා කරනු ලබයි. මේ සඳහා ඔබ හට දුරස්ථ  පාලකයක් (PC Remote Controller) ඇතිනම් කාර්‍ය්ය වඩාත් පහසු වේ.

ඔබට මේ සඳහා E bay මගින් USB PC Remote Controller එකක්ද රු 700 ක් වැනි මුදලකට ලබාගත හැකිය. නමුත් මෙහි යම් සීමාවන් පවතී.

ඔබගේ ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථනයද දුරස්ථ පාලකයක් කර ගැනීමට හැකිය. මේ සඳහා Android හෝ Apple දුරකථනයක් භාවිතා කල හැකිය

ඔබට මේ සඳහා ප්‍රථමයෙන් Unified Remote (unifiedremote.com) ඇප් එක ඔබගේ පරිගණකයට මෙන්ම, ඔබගේ Smart දුරකථනයට Install කරගත යුතු වේ. මෙහි Free සහ Paid version එකක්ද ඇත. Paid version එක ඔබට  රු.650ක් වැනි සුළු මුදලකට Download කරගත හැකිය.

 

Install කරගැනීමෙන් පසුව ඔබගේ පරිගණකය සහ දුරකථනය WiFi මගින් හෝ Bluetooth මගින් සම්බන්ධ කර ගත යුතු වේ. මෙහිදී ඔබගේ Devices දෙකම එකම Network එක තුල තිබිය යුතු වේ. 

ඔබට විවිධ Remotes ගණනාවක් ඔබගේ දුරකථනයට Install කිරීම වෙනුවට මෙම එක App එකකින් 90කට අධික Remotes ඔබ හට ලබාගත හැකිය. එමෙන්ම ඔබගේ දුරකථනයේ Home widget එකතු කිරීම මගින් ඉතා ඉක්මණින් පරිගණකයේ Volume වෙනස් කරගැනීම, Shutdown කිරීම වැනි විධාන ඔබ හට ලබා දිය හැකිය.

මෙහි Free Version මාදිලියේ ඇති පහසුකම්

  • ඉතා පහසුවෙන් Set Up කරගත හැකි වීම
  • ඔබගේ පරිගණකය සමග ස්වයංක්‍රීයව සම්බන්ධ වීම
  • Single සහ multi-touch mouse control
  • Windows , Mac and Linux මෙහෙයුම් පද්ධති සඳහා සහය දැක්වීම
  • විවිධ වර්ගයේ Remotes 18 ක් අන්තර්ගත වීම (Media Players, Mouse Control, etc)

ඔබ මීට අමතරව Paid Version එක ලබාගැනීමෙන් පහත පහසුකම් ලැබේ

  • 90+ Remotes ලබාගත හැකි වීම (VLC, Media Player Classic, etc)
  • Widgets සහ Quick Actions පහසුකම ලබාගත හැකි වීම
  • Voice Commands ලබා දිය හැකි වීම
  • Android Wear සඳහා සහය දැක්වීම

The post ඔබගේ Smart ජංගම දුරකථනය PC Remote Controller එකක් කරගන්නා අයුරු appeared first on TechWire.

Source From techwire
Author: Asanka Abeywickrema
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico