එක්සත් ආණ්ඩුවේ නීල හරිත අයවැය – දිනේෂ් වීරක්කොඩි #SriLanka #LKA

එක්සත් ආණ්ඩුවේ නීල හරිත අයවැය - දිනේෂ් වීරක්කොඩි
මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා 2018 වසර සඳහා සිය මංගල අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් අදහස් කරනුයේ 4.5% ක් වන වර්තමාන ආර්ථික වර්ධනය 2020 වන විට 6% ක් දක්වා වැඩි කළ යුතු බවයි. එසේම 2018 දී 5% ක දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනයක් සහ 6% ක පමණ උද්ධමනයක් අපේක්ෂා කරන අතර, දශක 6 කට ආසන්න කාලයක් තුළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ 1% ක මූලික අතිරික්තයක් සහ අයවැය හිඟය ද.දේ.නි. යෙන් 4.5% ක් ද පවත්වාගෙන යාමට අපේක්ෂා කරයි. 2017 දී ආර්ථිකය සියයට 4.5 කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර, 4% ක පමණ විරැකියා මට්ටමක් පවතින අතරතුර 2020 වන විට 6% ක පමණ ඉහළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිත වර්ධන මාර්ගයකට ක්‍රමානුකූලව අවතීර්ණ වීමට සැලසුම් කර තිබේ. 
ms rw 
2018 අයවැය යොජනා සඳහා සකස් කිරීමට ප්‍රථම නායකයින් දෙපල විසින් 2015 ජනවාරියේ දී ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව ඇමතූ අවස්තාව
 
අයවැය හිඟය
 
2018 දී දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.8% ක් වන රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟයක් අපේක්ෂා කරන අතර එය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සමග එකඟ වූ 4.7% ඉලක්කයකට ඉතා සුළු වශයෙන් ඉහළ ප්‍රතිශතයක් වන අතර  2016 දී ආරම්භ වූ සහයෝගී අඛණ්ඩව පවත්වා ගෙන යාමක්  ලෙස ද අපේක්ෂා කෙරේ. ගංවතුර, රෝග පැතිරීම හා නියඟය මඟින් ආර්ථිකය මත ඉහළ පීඩනයක් ඇති කළ අතර ඒ හේතුවෙන් 2017 දී රජය අපේක්ෂා කළ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.6% ක රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟයේ ඉලක්කය ළඟාකර ගත නොහැකි විය. කෙසේ වෙතත් 2016 හි පැවති රාජ්‍ය මූල්‍ය හිඟය 5.4% ක සිට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5.2% ක දක්වා පහත වැටීමක් රජය තවදුරටත් අපේක්ෂා කරයි. 2017 දී ස්ථාවරත්වය සඳහා ඇති බලාපොරොත්තුව ප්‍රධාන වශයෙන් බදු ආදායම ඉහළ නැංවීම ඇතුළුව 11% ක් වූ එකතු කළ අගය මත බද්ද 2016 නොවැම්බර් මාසයේ සිට 15% දක්වා ඉහළ නැංවීම වුවත් මෙම බලපෑම වක්‍ර බදු සඳහා නිසැකව ම ජීවන වියදම මත වැඩි පීඩනයක් ඇති කිරීමට මඟ පාදයි.
 
ආදායම
 
2017 වර්ෂයේ දී 14.7% ක සිට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 15.7% ක ආදායමකට 2018 වර්ෂයේ දී නැවතත් ශක්තිමත් නැඟී සිටීමකට රජය අපේක්ෂා කරයි. 2016 සැප්තැම්බර් මාසයේදී සම්මත කර ඇති දේශීය ආදායම් පනත මගින් ආදායම වැඩි කිරීමට රුකුලක් වෙතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. 2018 අප්‍රෙල් 01 වන දින සිට එම පනත ක්‍රියාත්මක වන අතර එමඟින් බදු නීති සරල කිරීමට හා එකතු කිරීමේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට අරමුණු කරයි. මෙම ධනාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ පැවති ද, පසුගිය වසර තුන තුළ වූ   මඟ සළකුණු මත ඉදිරි වසර සඳහා වන දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5-6%ක අපේක්ෂිත වර්ධනයක් මත  පදනම් වූ රජයේ ආදායම් වර්ධනය සඳහා විශාල අවදානමක් පවතිී. කෙසේ වෙතත් මංගල සමරවීර මහතා මේ සම්බන්ධව ශුභවාදී මතයක සිටී. “අපි මධ්‍ය කාලීනව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් ආසන්න වශයෙන් 20%ක රජයේ ආදායමක් ළඟා කර ගැනීම සඳහා දේශීය ආදායම්, රේගුව, සුරාබදු ඇතුළු අනෙකුත් සියලු අංශවල ආදායම් ප්‍රතිපල ක්‍රියාවට නැංවෙනවා” මේ ආකාරයට ආදායම වැඩි වනු ඇති බවට සමරවීර මහතා විශ්වාසය තබා ඇති අතර, එම ආදායම් වියදම් දැරීම සම්බන්දව තාර්කකිව හොඳින් ඉලක්ක කර ඇති අතර එමඟින් සමස්ත අයවැය හිඟය 2020 වසර වන විට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 3.5%ක් දක්වා අඩු කිරීමට කටයුතු කරයි.
 
රාජ්‍ය ණය
 
ඉදිරි වසර තුන තුළ ණය ආපසු ගෙවීම් සඳහා රුපියල් බිලියන 7,000 ක් පමණ වැය වනු ඇත. ඒකීය රජය තුල ඇති විශාලතම අභියෝගය වන්නේ, රාජ්‍ය මූල්‍ය මත දැඩි බලපෑමක් ඇතිකරන, සෑම වසරක සිට මේ දක්වා රුපියල් බිලියන 600 කට ආසන්න මුදලක් වැය කරනු ලබන ජාත්‍යන්තර ස්වෛරීත්ව බැඳුම්කර ආපසු ගෙවීමයි. විනිමය අනුපාතය අවප්‍රමාණය කිරීම මගින් රාජ්‍ය ණයවල දේශීය මුදල් වටිනාකම ඉහළ නංවාලීමට හැකි වන පරිදි, සමස්තයෙන් 40% ක් පමණ වන විදේශීය මුදල් ප්‍රමාණය 2016 වන විට විදේශීය ව්‍යවහාර මුදල් වලින් අර්ථ දක්වා ඇත. 2018 දී පමණක් ණය ආපසු ගෙවීම් රු. බිලියන 1970 විය. විශාල ණය බර හමුවේ  2018 දී ආයෝජන සමථයකට ගෙන ඒමට බලපෑම් ඇති කළ හැකියි. රජයේ ණය / දළ දේශීය නිෂ්පාදිත අනුපාතය පහල මධ්‍යස්ත අනුපාතය වූ 60.9% හෝ “B” පරම අගයේ සිට  2016 වන විට 79.3% ක් දක්වා වර්ධනය වී ඇත. වාසනාවකට මෙන්, 2016 අවසන් වන විට විදේශ විනිමය සංචිතය ඩොලර් බිලියන 6.1 සිට ඔක්තෝබර් අවසානයේදී ඩොලර් බිලියන 7.5 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන අතර එය 2017 අවසන් වන විට ජංගම ගිණුමේ ගෙවීම් සඳහා මාස 3.5 ක් ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් වනු ඇත. මෙය අනිවාර්යයෙන්ම තවදුරටත් දියුණු විය යුතුය.
 
2018 යෝජනා
 
ව්‍යවසායකයින් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් උනන්දු කරවීමේ අරමුණ සමඟ ව්‍යවසාය ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය රජය විසින් හඳුන්වා දෙයි. 2018-2020 අතරතුර, කෘෂි හා ධීවර සමාගම් 50 ක්, බහුතර කාන්තා සමාගම් 25 ක් සහ තරුණ කේන්ද්‍රීය සමුහිත ආයතන 150 ක් පිහිටුවීමට රජය සහාය වනු ඇත. කාන්තා ව්‍යවසායකයින් දිරිමත් කිරීම සඳහා, ” ව්‍යවසාය ශ්‍රී ලංකා ණය යෝජනා ක්‍රමය ” මගින් අනෙකුත් ව්‍යවසායන්ට සාපේක්ෂව කාන්තා ව්‍යවසායකයින් සඳහා පොලී සහනාධාරයක් වශයෙන් අවම වශයෙන් 10% කට වැඩි ප්‍රමාණයක මුදලක් ලබා දෙනු ඇත. ජාතික යොවුන් සේනාංකය විසින් කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 2,000 ක් වෙන් කර ඇත. පෞද්ගලික අංශයෙන් ඉල්ලා සිටි පරිදි නිශ්චිත කුසලතා තුළ තරුණ කණ්ඩායම් මාස 3 සිට 6 දක්වා පුහුණු පාඨමාලා ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා රජය සැලසුම් කරයි. මේ සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරනුයේ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශයේ රුපියල් මිලියන 2,500 ක් වන රැකියා නියුක්තයින්ගේ අරමුදල මඟිනි.
 
සෘජු විදේශ ආයෝජන ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය සරල කිරීමත් සමඟම ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා තනි හඳුනා ගැනීමේ පද්ධතියක් හා සමාගම් වාර්තා ස්කෑන් කිරීම සහ ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා පද්ධතියක් හඳුන්වා දීම, සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව අරමුදල් භාවිතය, වෙළඳ ලකුණු නිර්මාණය කිරීම ද සිදුකෙරේ. ප්‍රතිසංවිධානය නැංවීම අරමුණු කරගනිමින් උතුර හා නැගෙනහිර සඳහා නිවාස 50,000 ක් ඉදි කිරීම, වාරිමාර්ග පද්ධති හඳුන්වා දීම සහ උතුරු පළාතේ ආබාධිත වූ කාන්තාවන් සඳහා නිවහන් ඉදි කිරීම, පුනරුත්ථාපනය වූ සාමාජිකයින් 12,600 කට ස්ථීර ජීවනෝපාය සැපයීම සහ අඩු පොලී අනුපාත සහිත ණය හඳුන්වා දීම ඇතුළු යෝජනා රාශියක් ඉදිරිපත් කර ඇත. මීට අමතරව,  1990 මුල් භාගයේදී එල්.ටී.ටී.ඊ. ය විසින් උතුරෙන් බලහත්කාරයෙන් ඉවත් කළ මුස්ලිම් ජනතාව සඳහා නිවාස හා යටිතල පහසුකම් සැපයීමට රුපියල් මිලියන 2500 ක් වෙන් කිරීමට ද නියමිතය.
 
අනෙකුත් විශේෂිත කරුණු
 
‘ශ්‍රී ලංකා ව්‍යවසායකයින්’ වැඩසටහන යටතේ ණය ලබාදීමට රුපියල් මිලියන 500 ක් වෙන් කර ඇත.
දේශීය කර්මාන්තවලට සහාය දීම සඳහා Anti-dumping සහ ප්‍රතිතෝලනය සම්බන්ධ නීති.
2018 දී රජය para tariffs 1800 ක් දක්වා ඉවත් කරනවා.
ඇපකරුවන් නොමැතිව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්ත සඳහා ණය ලබා දීම.
කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා දිගුකාලීන ණය ලබා දීම සඳහා විශේෂ EXIM බැංකුවක් පිහිටුවීමට රුපියල් මිලියන 10,000 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත.
ඩොලර් මිලියන 10 කට අඩු ආදායමක් උපයනු ලබන සමාගම් සඳහා සහ අපනයන වෙළෙඳපොළට අලුතින් පිවිසෙන්නන් සඳහා අපනයන වෙළඳපල ප්‍රවේශ වැඩසටහන වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 800 ක් වෙන්කර ඇත.
නාවික හා භාණ්ඩ ප්‍රවාහණ ආයතනවල විදේශ අයිතිය පිළිබඳ සීමා කිරීම් ඉහළ නංවනු ලැබේ
2018 මැයි 1 වැනිදා සිට ගුවන් තොටුපළවල් සහ වරායවල දී විදේශීය ගමන් බලපත්‍ර හිමියන්ට එකතු කල අගය මත පනවන බදු ආපසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක් සහ පුළුල් කළ බදු ජාලය යටතේ අවිධිමත් අංශයේ ආදායම අයකර ගැනීමට සියලුම සංචාරක සේවා සපයන්නන් ශ්‍රී ලංකා සංචාරක මණ්ඩලය සමග ලියාපදිංචි විය යුතුය.
 
නිගමනය
 
දේශගුණික විපර්යාස මත ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් සමඟ පැහැදිලිවම එකඟ වී ඇති ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් රට හරිතකරණය කිරීම සඳහා රජය දරන ප්‍රයත්නයන් නිසා මෙම අයවැය වැදගත් වේ. මෙය රටට නව මුදල් ආකර්ෂණ මාර්ගයක් විය හැකිය. වියදම් පාර්ශවයෙන්, පුනරාවර්තන වියදම පහත වැටෙන අතරතුර 2018 වන විට පොදු ආයෝජන වියදම් 20% කින් ඉහළ යනු ඇතැයි රජය අපේක්ෂා කෙරේ. පොලී ගෙවීම් මූල්‍ය පැතිකඩහි ප්‍රධාන දුර්වලතාවයක් වන සමස්ත ආදායමෙන් තුනෙන් එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් ගිණුම්ගත කිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම මත විශාල රාජ්‍ය ණය සහ විශාල වශයෙන් බරින් යුතුවූ ණය සේවා වියදම් සහ කලමණාකරණය කිරීමට ශක්තිමත් නායකත්වයක් සහිතව දිගුකාලීන තිරසාර මූල්‍ය ස්ථාවරත්වයක් අවශ්‍ය වනු ඇත. බැංකු ණය සඳහා නව බදු සහ CIF වෙනුවට වාහනවල එන්ජින් ධාරිතාව මත තීරුබද්ද පදනම් කර ගැනීම ඉතා ඉක්මණින් නැවත සිතා බැලිය යුතුය. යෝජනාවන් දේශපාලන හා ආර්ථික වශයෙන් අර්ථවත් කළ යුතුය. කෙසේ වුවද අයවැය යෝජනාවලියේ 2018 යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පලමුවෙන්ම පාර්ලිමේන්තුව අවසාන වර කියවීමෙන් පසුව එය අනුමත කිරීමට අවශ්‍ය වන අතර දෙවනුව හරිත නිල් ආන්ඩුව ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කිරීමට සිදු වනු ඇත. අවසාන වශයෙන්, ඒවා ක්‍රියාවට නැංවීම හා සාක්ෂාත් කර ගැනීම තුලින් අයවැය යෝජනා සනාථ වේ.
 
(ලේඛකයා, චින්තනයේ නියමුවා)

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico