උත්තර නොදී මග හරිමි – වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන #SriLanka #LKA

උත්තර නොදී මග හරිමි - වර්ණ රසිකා ගුණවර්ධන

 

මග දිගට හමුවන
අමාරුම පැන අහන අයහට
උත්තර නොදී මග හරිමි
ඔබට කිසිදා නොකියමි.

වට පිටේ වතුවල
නෙක පැහැ කුසුම් පිබිදෙයි
මගේ මිදුලේ කෙළවර
තල මලක් පිපෙන්නට දඟලයි.

වෙන්ව ගිය ශෝකයෙන්
දිනෙක තටු ලබා ඉගිළෙමි.
ඔබ උණුසුම් කැදැල්ලට
කැට මුගුරු පහර නොගසමි.

මියගිය තාරුකාවක
මා සොයා ශෝක නොගනින්
සෞම්‍ය සඳ කැරැල්ලක
ජීවිතය දැක සැනහෙන්.

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico