උඩවලවේ වාන් දොරටු පහක් විවෘත කරයි

උඩවලවේ වාන් දොරටු පහක් විවෘත කරයි

උඩවලව ජලාශයේ වාන් දොරටු පහක් අද උදෑසන 10ට විවෘත කරන බැවින් පහළ කොටසේ ජනතාවට අවධානනේ සිටින්නැයි වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව උපදෙස් දෙයි.

Source From local-news AM
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico