අල්ලස් කොමිසමට නව නිලධාරීන් 300ක් #SriLanka #LKA

අල්ලස් කොමිසමට නව නිලධාරීන් 300ක්

 

මේ වන විට මෙම බඳවා ගැනීම් සඳහා රාජ්‍ය සේවා කොමිශන් සභාවේ අනුමැතිය ඉල්ලා ඇති බව වාර්තා වේ. අනුමැතිය හිමි වීමෙන් අනතුරුව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පවත්වන විභාගයකින් විශේෂඥ විමර්ශන නිලධාරීන් 250 දෙනෙකු සහ නිවාරණ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට නියමිතව ඇත.

අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිසමේ සේවයට මේ දක්වා කිසිදු විශේෂඥ විමර්ශන නිලධාරීයකු නොමැති බව කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළ අතර කොමිසම ස්ථාපිත කිරීමෙන් පසු ගත වී ඇති වසර 23ක කාලය තුළ කොමිසම ස්ථාපිත කළ පනතට කිසිදු සංශෝධනයක් සිදු කර නොමැති බව ද ප්‍රකාශ කළේය.

– රංජිත් නිශාන්ත

Source From lankanewsweb
Author:
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico