අරුනලු ජනතා පෙරමුණේ නායක වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් රාමසුන්දරම් මහතා සමග Colombo Today 2020

Colombo Today 2020 දේශපාලන කතිකාවත සමග මෙවර එක්වූයේ අරුණළු ජනතා පෙරමුණේ නායක වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් රාමසුන්දරම් මහතාය.

රටේ වත්මන් දේශපාලන වටපිටාව,  උතුරේ දේශපාලන නායකයන්ගේ අන්තවාදී හැසිරීම හා උතුරේ තත්ත්වය පිළිබදව ඒ මහතා කරුණු දක්වා සිටියේය.

වෛද්‍ය රාමසුන්දරම් මහතා සමග සිදුකළ 2020 දේශපාලන කතිකාවත පහතින්…

The post අරුනලු ජනතා පෙරමුණේ නායක වෛද්‍ය ක්‍රිෂාන් රාමසුන්දරම් මහතා සමග Colombo Today 2020 appeared first on Colombo Today.

Source From colombotoday
Author: ctadmin
#SriLanka #News #lka

Powered by WPeMatico